vårt uppdrag:

Ett mittsvenskt innovationssystem i världsklass

Åkroken Science Park är en initiativtagare, samarbetspartner och projektplattform i regionens viktiga utvecklingsfrågor. Vårt arbete bygger på triple helix-modellen, det vill säga ett samspel mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Vi skapar förutsättningar för fruktbara möten mellan människor, företag, idéer och samhälle. Möten där resultatet kan mätas i innovation och tillväxt. För en konkurrenskraftig region måste ekosystemet för innovation och entreprenörskap finnas där. Det måste vara i världsklass.

 

 

Här kan nya idéer växa sig starka

Att omsätta idéer till framgångsrika innovationer kräver kompetens inom en rad olika områden. De flesta innovationer kommer till i samarbete mellan ett antal olika aktörer; företag med olika kompetens, konsulter, finansiärer, forskare etc. En förutsättning för det samarbetet är att aktörerna känner till varandra och känner förtroende för varandra. Därför arbetar vi med att skapa starka länkar mellan en mångfald av aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt.

 

Attraktiva mötesplatser, konkreta projektsamarbeten, aktiv samverkan mellan näringsliv och akademi samt strukturerat stöd till produkt- och affärsutveckling är faktorer för framgång. Och du hittar dem alla hos oss.

 

Se filmen från vår branschorganisation SISP om inkubatorer och Science Parks arbete för att främja konkurrenskraft, jobb och välfärd – Sveriges framtid.

Affärsområden

Åkroken Science Park AB driver idag tre större verksamheter. Vi kallar dem för affärsområden och det är huvudsakligen inom dessa vi bedriver vårt dagliga arbete:

 

ÅKROKEN SCIENCE PARK

Gör innvativa företag etablerade. Och etablerade företag innovativa.
Vår science park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö.

 

Vi skapar förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

 

BIZMAKER

Här skapas framtidens företag
BizMaker är en regional företagsinkubator i Västernorrland. Här bidrar vi till näringsliv och nya innovationer genom att stötta drivna entreprenörer på resan från idé till marknad.

 

Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag.

 

BIOBUSINESS ARENA

En kraftsamling för hållbar tillväxt

BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att samla Sundsvallsregionen kring ett flertal viktiga utmaningar som är kopplade till framväxten av en biobaserad ekonomi, d.v.s. ett samhälle baserat på biologiskt material där man effektivt använder råvaran och energin.

 

Vår vision för Biobusiness Arena är att Sundsvallsregionen ska vara en global nod för en bioekonomi i förnyelse.

BBA

 

Organisation

Åkroken Science Park AB samlar aktörer och driver stora, offentligt finansierade utvecklingsprojekt med huvudfinansiering från Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Norrlandsfonden, Länsstyrelsen Västernorrland, Almi Företagspartner, Sundsvalls kommun och VinnovaMedfinansiärer, projekttid och projektaktiviteter kan variera, men syftet är alltid detsamma – att skapa förutsättningar för innovation och tillväxt.

Åkroken Science Parks arbete styrs ytterst av våra medlemmars visioner, behov och prioriteringar. Ideella föreningen Åkroken är öppen för alla företag och organisationer med intresse för vår verksamhet. Vår medlemsbas består av stora och små företag samt regionens kommuner. Dessutom är Mittuniversitetet en mycket stark samarbetspartner till hela vår verksamhet.

Åkroken Science Parks styrelse representerar ägarna, det vill säga medlemmarna i Ideella föreningen Åkroken. 

Föreningsstyrelse Ideella föreningen Åkroken:
Peder Björk, Sundsvalls Kommun – Ordförande
Lars Skandevall, Bron Innovation – Ledamot
Per Embertsen, SCA R&D – Ledamot
Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun – Ledamot
Anders Söderholm, MIUN – Ledamot
Eva Högdahl, ALMI – Ledamot
Rickard Andersson, Valmet – Ledamot
Jennie Malker, Expancel – Ledamot
Anders Molin, Egen företagare – Ledamot
Berit Fryklund, Fryklunds – Ledamot
Wilhelm Geijer, Egen företagare – Ledamot
Fred Nilsson, Härnösands kommun – Ledamot

Bolagsstyrelse Åkroken Science Park AB:
Dick Jansson, Egen företagare  – Ordförande
Bengt-Olov Larsson, Egen företagare – Ledamot
Oliver Dogo, Handelskammaren – Ledamot
Anna-Karin Eriksson, Egen företagare – Ledamot
Petra Freij, Imreys – Ledamot
Peter Johansson, Eurocon – Ledamot
Stefan Söderlund, Sundsvalls kommun – Ledamot