FuturePark 2560-1440 4.0

Nyskapande och inspirerande vd till Åkroken Science Park AB

Är du en sann visionär och en driven ledare? Vi söker dig som vill leda och utveckla en verksamhet som lockar näringsliv och samhälle till förnyelse och tillväxt. Åkroken Science Park AB består idag av den regionala företagsinkubatorn Åkroken Business Incubator, en science park-miljö för utveckling och tillväxt samt det regionala klustret BioBusiness Arena

 

Vi gör innovativa företag etablerade. Och etablerade företag innovativa.
Åkroken Science Park skapar förutsättningar för fruktbara möten mellan människor, företag, idéer och samhälle. Möten där resultatet kan mätas i förnyelse och tillväxt. Vi erbjuder innovativa fysiska miljöer, rådgivning, verktyg och metoder för affärsutveckling och samverkan med nyckelaktörer inom näringslivet, Mittuniversitetet och det offentliga innovationsstödsystemet.

 

Stora delar av verksamheten kommer under hösten att flytta till en nybyggd attraktiv miljö i Grönborg, i nära anslutning till Mittuniversitetets Campus i Sundsvall. Som vd kommer du att vara den drivande i skapandet och utvecklingen av en helt ny, unik science park. Du kommer att arbeta aktivt med både strategiska och operativa frågor och dina kontaktytor blir många. Som vd har du här en viktig roll att vara gränsgångare och möjliggörare mellan olika aktörers behov. 

 

Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och med flerårig erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå. För att lyckas med ditt uppdrag ska du ha goda erfarenheter av tjänsteutveckling, nya affärsmodeller samt vara en duktig säljare/marknadsförare. Du trivs i roller som ställer höga krav på din förmåga att bygga och vårda relationer. Vi ser gärna att du arbetat med förändringsledarskap och utvecklingsprocesser mellan olika aktörer. Du har en grundläggande förståelse för, och gärna egen erfarenhet av, entreprenörens vardag och företagandets villkor. 

 

Du är en erfaren, prestigelös, kommunikativ och öppen ledare som brinner för att få människor och organisationer att växa.  Det är viktigt att du är en innovativ ledare med god förmåga att inspirera och tillvarata medarbetarnas kompetens. Du har god förmåga att utveckla relationer och samverkan inom organisationen.

 

Erfarenhet av styrelsearbete och/eller bolagsstyrning är en tillgång då du kommer att vara föredragande på styrelsemöten. Du måste ha god förmåga att tydligt förmedla ett budskap samt ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska. Självklart har du även förmågan att utifrån analys och mål säkerställa att uppdraget utförs på bästa sätt.

 

Vår verksamhet är till större delen offentligt finansierad. Det är därför betydelsefullt om du har viss erfarenhet av att skapa möjligheter till finansiering från offentliga utvecklingsresurser, till exempel via EU/Tillväxtverket/Vinnova/Regionala aktörer. Har du skapat och drivit offentligt finansierade projekt samt arbetat med kapitalanskaffning är det meriterande. 

 

Är du den vi söker? Då kan vi erbjuda dig ett spännande och utmanande uppdrag i en kreativ miljö.

 

Har du frågor om tjänsten? Kontakta:
Dick Jansson, styrelseordf. för Åkroken Science Park AB, Tfn: 070-575 42 22

 

Välkommen med din ansökan
Skicka in din ansökan innan den 12 juni till: info@akroken.se. Ansökan behandlas konfidentiellt.