Vi gör innovativa företag etablerade.
Och etablerade företag innovativa.

Åkroken Science Park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö.

 

Vi ger dig förutsättningar för ett framgångsrikt företagande

Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

 

                                                                                  Läs mer…

 

Affärsområden

Åkroken Science Park AB driver idag tre större verksamheter. Vi kallar dem för affärsområden och det är huvudsakligen inom dessa vi bedriver vårt dagliga arbete:

 

ÅKROKEN SCIENCE PARK

Gör innvativa företag etablerade. Och etablerade företag innovativa.
Vår science park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö.

 

Vi skapar förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

 

BIZMAKER

Här skapas framtidens företag
BizMaker är en regional företagsinkubator i Västernorrland. Här bidrar vi till näringsliv och nya innovationer genom att stötta drivna entreprenörer på resan från idé till marknad.

 

Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag.

 

BIOBUSINESS ARENA

En kraftsamling för hållbar tillväxt

BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att samla Sundsvallsregionen kring ett flertal viktiga utmaningar som är kopplade till framväxten av en biobaserad ekonomi, d.v.s. ett samhälle baserat på biologiskt material där man effektivt använder råvaran och energin.

 

Vår vision för Biobusiness Arena är att Sundsvallsregionen ska vara en global nod för en bioekonomi i förnyelse.

BBA