• 494

    Möten som ger resultat.

  • 495

    Kreativ arbetsplats med rum för framtiden.

  • 498

    Verktyg för utveckling och tillväxt.

InnovationVi gör innovativa företag etablerade.
Och etablerade företag innovativa.

Åkroken Science Park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö.

 

Vi ger dig förutsättningar för ett framgångsrikt företagande

Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

 

Läs mer…

AFFÄRSOMRÅDEN

Åkroken Science Parks uppdrag är att skapa attraktiva mötesplatser, initiera och driva samarbetsprojekt, bygga broar mellan akademi, näringsliv och det offentliga samt att erbjuda processer för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer. 

Huvudsakligen bedriver vi vår verksamhet inom tre affärsområden:

 

 VI SOM SITTER I PARKEN

<br>

Ta plats hos oss du med…